Təhsil naziri: “Nazirlər Kabinetinin qərarı repetitorlara aid deyil”

“Nazirlər Kabinetinin qərarı yalnız təhsil müəssisələrinə aiddir. Repetitor və digər təhsillə məşğul olan qurumlara aid edilmir”.…